SpaceMix

Scenario

The idea of this project is to encourage people to talk about different aspects of space exploration.
The project is build as open ended game with no unique solution. The game is made as interactive board in shape of a space ship. Visitors can choose one of the goals that they will try to reach using
limited resources at their disposal. They can discuss the decisions they make.

HR:
Ideja ovog projekta je poticanje ljudi na razgovor o raznim aspektima istraživanja svemira. Projekt je zamišljen kao igra otvorenog tipa, bez jedinstvenog rješenja. Igra je napravljena kao interaktivna
ploča u obliku svemirske letjelice. Posjetitelji mogu odabrati jedan od ciljeva kojeg će pokušati ostvariti pomoću ograničenih resursa koji su im ponuđeni. Svoje odluke mogu međusobno raspraviti.

Team

– Séverine Marcq
– Ivona Lerga
– Toma Murtić
– Marija Banjedvorec
– Marvin
– Zdravko Popović
– Marko Jovanović
– Sonja Nikolić
– Nataša Jurišić